Masemude

Archeologisch onderzoek in het kader van nazorg in plangebied Masemude te Monster (gemeente Westland)

Jasper de Bruin, Steven H. Jongma, Marjolein Kerkhof | 2010

In het kader van nazorg is in 2005 door Archeologie Delft een archeologische begeleiding uitgevoerd in plangebied Masemude in de dorpskern van Monster (gemeente Westland). Tijdens deze begeleiding zijn nederzettingsresten uit de periode eind Midden…Abtswoude 40

Een Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven in Delft

Steven H. Jongma | 2010

Dit rapport behandelt de onderzoeksresultaten van een IV-onderzoek in het buitengebied van Delft. Tijdens het onderzoek zijn aangetroffen een Middeleeuwse terp en aanwijzingen voor bewoning tot en met de Nieuwe tijd.De Rotterdamse en Schiedamse poort in Delft

Het archeologisch onderzoek naar twee middeleeuwse stadspoorten aan de Zuidwal

Jorrit van Horssen | 2010

Verslag van een archeologische begeleiding aan de Zuidwal in Delft, uitgevoerd door Archeologie Delft in de tweede helft van 2012. Tijdens het onderzoek zijn resten aangetroffen van de Rotterdamse en de Schiedamse poort. Van de…Technopolis V

Een Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven

Steven H. Jongma | 2009

Archeologie Delft heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Technopolis in de gemeente Delft. Bij het onderzoek zijn verkavelingsporen uit de Nieuwe tijd, Middeleeuwen en Romeinse tijd aangetroffen. De greppels uit de Romeinse tijd maken onderdeel…OCAP CO2 V.O.F.

Een archeologische begeleiding van de aanleg van leidingen voor CO2-distributie in de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp

Marjolein Kerkhof & Epko J. Bult | 2009

In dit rapport wordt verslag gedaan van een archeologische begeleiding die is uitgevoerd tijdens de aanleg van CO2-transportleidingen in de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Omdat de omstandigheden waaronder de begeleiding werd uitgevoerd niet optimaal…Hammenpoort

Een Inventariserend Veldonderzoek aan de Leeghwaterstraat te Delft

B. Penning & M. Kerkhof | 2009

Archeologie Delft heeft een boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Hammenpoort in de gemeente Delft. Het booronderzoek heeft aangetoond dat de bodemopbouw in het gebied nog intact is. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een…Pijnacker-Nootdorp

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

M. Kerkhof | 2009

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Archeologie Delft een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart ontwikkeld voor het gemeentelijk grondgebied. In deze rapportage worden de resultaten van het bureauonderzoek naar de bekende geologische en archeologische waarden…Search results for cat-arch-reports:

Masemude

Archeologisch onderzoek in het kader van nazorg in plangebied Masemude te Monster (gemeente Westland)

Jasper de Bruin, Steven H. Jongma, Marjolein Kerkhof | 2010

In het kader van nazorg is in 2005 door Archeologie Delft een archeologische begeleiding uitgevoerd in plangebied Masemude in de dorpskern van Monster (gemeente Westland). Tijdens deze begeleiding zijn nederzettingsresten uit de periode eind Midden…Abtswoude 40

Een Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven in Delft

Steven H. Jongma | 2010

Dit rapport behandelt de onderzoeksresultaten van een IV-onderzoek in het buitengebied van Delft. Tijdens het onderzoek zijn aangetroffen een Middeleeuwse terp en aanwijzingen voor bewoning tot en met de Nieuwe tijd.De Rotterdamse en Schiedamse poort in Delft

Het archeologisch onderzoek naar twee middeleeuwse stadspoorten aan de Zuidwal

Jorrit van Horssen | 2010

Verslag van een archeologische begeleiding aan de Zuidwal in Delft, uitgevoerd door Archeologie Delft in de tweede helft van 2012. Tijdens het onderzoek zijn resten aangetroffen van de Rotterdamse en de Schiedamse poort. Van de…Technopolis V

Een Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven

Steven H. Jongma | 2009

Archeologie Delft heeft een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Technopolis in de gemeente Delft. Bij het onderzoek zijn verkavelingsporen uit de Nieuwe tijd, Middeleeuwen en Romeinse tijd aangetroffen. De greppels uit de Romeinse tijd maken onderdeel…OCAP CO2 V.O.F.

Een archeologische begeleiding van de aanleg van leidingen voor CO2-distributie in de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp

Marjolein Kerkhof & Epko J. Bult | 2009

In dit rapport wordt verslag gedaan van een archeologische begeleiding die is uitgevoerd tijdens de aanleg van CO2-transportleidingen in de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Omdat de omstandigheden waaronder de begeleiding werd uitgevoerd niet optimaal…Hammenpoort

Een Inventariserend Veldonderzoek aan de Leeghwaterstraat te Delft

B. Penning & M. Kerkhof | 2009

Archeologie Delft heeft een boor- en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Hammenpoort in de gemeente Delft. Het booronderzoek heeft aangetoond dat de bodemopbouw in het gebied nog intact is. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een…Pijnacker-Nootdorp

Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

M. Kerkhof | 2009

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Archeologie Delft een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart ontwikkeld voor het gemeentelijk grondgebied. In deze rapportage worden de resultaten van het bureauonderzoek naar de bekende geologische en archeologische waarden…


© 2024 Sidestone Press      KvK nr. 28114891           Privacy policy     Sidestone Newsletter     Terms and Conditions (Dutch)